Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

Laatimispäivä 13.5.2020

1. Rekisterinpitäjä

Cava Hair & Make-up Oy

Vaasanpuistikko 14, 65100 Vaasa

Sähköposti: info@cava.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Cava Hair & Make-up Oy:n henkilöstö

Sähköposti: info@cava.fi

3. Rekisterin nimi

Cava Hair & Make-up –asiaskasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen luottamuksellinen käsittely ja asiakkaan yksityisyys sekä vaikutusmahdollisuus rekisteröitäviin tietoihin ja vastaanotettavaan tietoon ovat meille tärkeitä. Käsittelemme asiakastietoja ensisijaisesti vain tilausten, maksujen ja toimitusten asianmukaseksi hallitsemiseksi.

Toissijaisesti ja asiakkaan suostumuksen perusteella käsittelemme tietoja lisäksi asiakaspalautteen keräämiseen, asikasetujen kohdentamiseen, toiminnan kehittämiseen sekä viestintään ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennamme rekisteriin asiakaskasta yksilöiviä tietoja (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero) ja tilaustietoja. Suostumuksen antaneiden asiakkaiden kohdalla rekisteriimme voi sisältyä myös profilointitietoja, joita käytetään kohdennettuun, manuaaliseen tai automaattiseen viestintään ja markkinointiin, tavoitteena parempi asiakaskokemus. Asiakas voi perua suostumuksen ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat yksilöivät tiedot tilauksen, maksun ja toimituksen hallitsemiseksi tallentuvat asiakasrekisteriimme.

Vain suostumuksensa antaneiden asiakkaiden kohdalla voimme kerätä rekisteriin myös cavashop.fi –sivuston käyttö- ja tilaustietoja sekä yhdistää niitä muihin rekisteröidyn meille antaminn yksilöiviin tietoihin.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta palvelumme olisivat käyttäjäystävällisiä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka ovat tallennettu tietokoneeseen, älypuhelimeen tai muuhun laitteeseen, ja joita käytetään selaimessasi.

Käytämme evästeitä käyttäjän valintojen tallentamiseen, data-analytiikkaan palveluiden kehittämiseksi sekä viestintään ja markkinointiin. Jotkut evästeistä ovat kolmannen evästeitä, joita se voi käyttää, ja joita voidaan käyttää myös markkinoinnissamme. Tällöin tietoja ei kuitenkaan voida yksilöidä henkilökohtaisesti.

Voit vapaasti hallita evästeitä ja sivustollamme sinua pyydetään hyväksymään evästeet. Voit myös poistaa kaikki laitteellasi olevat evästeet tyhjentämällä selaimesi selaushistorian. Huom. tämä toiminto poistaa kaikkien käyttämiesi sivustojen asettamat evästeet. Sivustokohtaisia eväisteitä voi hallita selaimen yksityisyys- ja evästeasetuksista. Useimmissa uusissa selaimissa vo myös estää evästeiden asettamisen laitteelle kokonaan, mutta jotkin palvelut ja toimnnot eivät välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Lisäohjeita evästeiden hallintaan löytyy mm. osoitteesta https://www.aboutcookies.org/.

7. Tietojen vastaanottajat

Luovutamme tietoja vältttämättömin osin tilausten, maksujen ja toimitusten hallitsemiseksi:

  • Tilauksen toimittaville yrityksille
  • Verkkokaupan maksuratkaisutarjoajalle

Emme muutoin luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille markkinointi- tai vastaaviin tarkoituksiin.

Asiakasrekisteriämme ylläpidetään IT-järjestelmässä, jota toimittaa suomalainen yritys. Suostumuksensa antaneiden tietoja voimme lisäksi käsitellä USA:ssa sijaitsevien yritysten IT-ohjelmistoilla (esim. uutiskirjetyökalu), jotka ovat EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisia Privacy Shield –rekisteröityjä yrityksiä.

8. Tietojen siirto

Tiedot käsitellään IT-yritysten järjestelmin, joiden pilvipalveluiden palvelimien voidaan katsoa sijaitsevan myös EU:n ulkopuolella (EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisia Privacy Shield –rekisteröityjä yrityksiä).

9. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tilausasiakkaiden tietoja lähtökohtaisesti kirjanpitolain mukaisesti kuusi (6) vuotta. Suostumuksensa antaneiden tietoja säilytämme, kunnes asiakas peruu suostumuksensa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoturvallisuus on meille tärkeää. Varmistamme tietoturvallisuutta ja henkilötietojen luottamuksellisuutta asianmukaisin tietoteknisin, fyysisin ja hallinnollisin toimenpitein.

11. Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Asiakkaallamme on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on meille rekisteröity. Jos asiakas ei itse pysty tarkastamaan tai oikaisemaan tietojaan, voi pyynnön toimittaa rekisterimme yhteyshenkilölle.

12. Rekisteröidyn muut oikeudet

Asiakkaallamme on oikeus saada poistettua häntä koskevia henkilötietoja asiakasrekisteristä seuraavasti:

  • tilauksen johdosta rekisteriin kerätyt tiedot (pl. kirjanpitolain vaatimat dokumentit säilytysajan)
  • suostumuksen perusteella kerättyjen tietojen poistaminen
  • jos tietoja olisi kerätty lainvastaisesti tai soveltuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Asiakkaallamme on lisäksi oikeus:

  • Vastustaa ja vaatia rekisteritietojensa käsittelyn väliaikaista rajoittamista, jos asiakas kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden tai kunnes tiedot tulevat tarkastetuksi, oikaistuksi tai poistetuksi.
  • Oikeus saada itselleen rekisteriin toimeksiannon tai suostumuksensa perusteella itse toimittamansa tiedot pääsääntöisesti koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
  • Mikäli tietoja kerätään suostumukseen perustuen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuken perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että emme ole noudattaneet toiminnassa soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Siltä osin kuin asiakas ei itse pysty poistamaan tai korjaamaan tietojansa, voi pyynnön toimittaa rekisterimme yhteyshenkilölle, samoin kuin muissa rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa (pl. valvontaviranomainen).